1 Önsöz

Bu Veri Gizliliği Politikası, uygulamaları ve web sitesi aracılığıyla Marble iVentures AG, Dufourstrasse 49, 8008 Zürich, İsviçre, CHE-424.751.702 (“Muvzilla”) tarafından sunulan bir hizmeti kullanabilecek herhangi bir kişiyi, Muvzilla’nın topladığı veriler, bu verileri nasıl kullandığı ve paylaştığı ile kullanıcıların kişisel verileriyle ilgili tercihleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Aşağıdaki Veri Gizliliği Politikası, Muvzilla’nın sahip olduğu tüm web siteleri (tek başına “Muvzilla İnternet Sitesi”, çok sayıda “Muvzilla İnternet Siteleri”), Muvzilla’nın sahip olduğu tüm uygulamalar (tek başına “Muvzilla Uygulaması”, çok sayıda “Muvzilla Uygulamaları”) ve Muvzilla ile sunulan diğer tüm hizmetler için geçerlidir (birlikte “Muvzilla Hizmetleri”).
Bu Veri Gizliliği Politikası için, müşteri veya vekil “Gönderen” olarak anılacaktır ve ulaşım hizmeti sağlayıcısı, aracı veya taşıyıcı “Taşıma Ortağı” olarak anılacaktır, her biri “Kullanıcı”, birlikte “Kullanıcılar” olacaktır.

2 Identity Of The Controller

Marble iVentures AG, Dufourstrasse 49, 8008 Zürich, İsviçre, CHE424.751.702

3 İletişim

Kullanıcılar, veri gizliliği ile ilgili endişelerini Muvzilla’nın Veri Gizliliği Yetkilisine info@muvzilla.com adresinden iletebilirler.

4 Kişisel Verilerin Toplanması ve Saklanması.

Muvzilla kullanıcılarının kişisel verilerini toplar. Aşağıda detaylandırıldığı üzere, bu veriler Muvzilla uygulamasını veya Muvzilla websitesini kullanırken veya Muvzilla’ya kayıt olurken toplanmaktadır.

4.1 Muvzilla Web Sitelerinin veya Muvzilla Uygulamalarının Kayıt Olmadan Kullanımı – Muvzilla’nın Kullanıcılar Hakkında Otomatik Olarak Topladığı Bilgiler

Kullanıcı Muvzilla Web Sitesine erişim sağladığında veya Muvzilla Uygulamasını yalnızca bilgilendirme amacıyla kullandığında, yani bir Kullanıcı oturum açmadığında, kaydolmadığında, sosyal medya eklentilerine tıklamadığında veya başka bir şekilde Muvzilla’ya belirli bilgiler sağlamadığında, kullanıcının tarayıcısının Web Sitesine erişmelerini sağlamak için Web Sitesinin sunucusuna gönderdiği veriler hariç Muvzilla kullanıcıdan herhangi bir bilgi toplamaz.
Bunlar:
IP adresi
İsteğin günü ve zamanı
GMT zaman farkı (Greenwich Mean Time)
İsteğin içeriği (Belirli sayfa)lar
Erişim durumu/HTTP durum kodu
Her seferinde iletilen veri miktarı
Domain isteme
Tarayıcı
Kullanıcı terminalinin işletim sistemi ve arayüzü
Tarayıcı yazılımının dili ve sürümü

4.2 Muvzilla Websitesine Veya Uygulamasına Kayıt Olma

Kullanıcı Muvzilla Websitesinde veya Muvzilla uygulamasında kayıt oluşturduğunda, Muvzilla şu bilgileri toplamaktadır:
Kullanıcının adı ve soyadı
Kullanıcının adresi
Kullanıcının telefon numarası
Mail adresi
Ödeme bilgisi (Kredi kartı veya ApplePay benzeri)
Her seferinde iletilen veri miktarı
Kimlik doğrulama (eğer ihtiyaç varsa)
Gerekli sertifikaların kanıtı (eğer ihtiyaç varsa)
Kullanıcı terminalinin işletim sistemi ve arayüzü
Ve Muvzilla’ya kayıt esnasında kullanıcının sunacağı diğer ek bilgiler

4.3 Giriş Yaparak Muvzilla Websitesini Veya Uygulamasını Kullanma

Kullanıcı Muvzilla Websitesine veya Muvzilla uygulamasına giriş yaptığında, Muvzilla şu bilgileri toplayabilir:
Konum bilgileri (Taşımacılık Ortakları): Muvzilla uygulamasının kullanıldığı mobil cihazlardan, uygulama kullanımı sırasında konum bilgisi toplamaktadır. Bu bilgiler uygulama aktif olarak kullanıyor ve arka planda çalışıyor olmasına bakılmaksızın toplanmaktadır. Eğer uygulama mobil cihazda aktif olarak açık durumda değilse herhangi bir konum bilgisi toplanmaz.
Konum Bilgileri (Gönderici): Muvzilla, uygulaması aktif olarak mobil cihazınızda kullanılıyor ise kesin veya ortalama bir konum bilgisi toplamaktadır. Aksi durumda herhangi bir bilgi toplanmaz.
Nakliye Siparişleri: Muvzilla, bir nakliyenin ne zaman ve nerede sipariş edildiği, sipariş edilen taşımacılığın mesafesi, nakliyenin varış yeri ve nakliyenin tamamlanması için geçen süre hakkında bilgi toplar.
Ödeme Bilgileri: Muvzilla, sipariş verilen bir nakliye servisiyle ilgili olan ödeme bilgilerini toplar, bu bilgiler hizmetin kullanıldığı saat ve tarih, tutar miktarı ve ödeme metodu gibi detayları bulundurmaktadır.
Data Kullanımı: Muvzilla, kullanıcılarının Muvzilla Hizmetleriyle nasıl etkileşime geçtiği hakkında bilgi toplar. (giriş tarihi ve saati, kullanılan uygulama özellikleri veya ziyaret edilen sayfalar, uygulamanın verdiği hataları da içinde bulunduran system aktiviteleri, kullanılan tarayıcı ve Muvzilla Hizmetlerini kullanmadan önce kullanılan üçüncü şahıs siteler ve hizmetler vb.)
İletişim bilgileri: Muvzilla, Muvzilla Uygulamaları ve Muvzilla Web Siteleri aracılığıyla Kullanıcıların birbirleriyle ve Muvzilla ile iletişim kurmalarına olanak sağlar. Örneğin Muvzilla, Nakliyecilik Ortağı ve Göndericilerin birbirlerini aramasına, kısa mesaj göndermesine veya başka dosyalar göndermesine olanak tanır. Bu hizmeti sağlayabilmek adına, Muvzilla hizmetleri aramalar, mesajlar ve diğer iletişimler hakkında, iletişimin gerçekleştiği tarih, saat ve iletişim detayları dahil olmak üzere, bilgi toplar. Muvzilla bu bilgileri güvenlik ve emniyet sağlamak adına,hizmetleri geliştirmek adına, analitik oluşturmak adına ve müşteri destek hizmetleri için kullanabilir (Kullanıcılar arasındaki sorunları çözmek de buna dahil).
Muvzilla’ya diğer taraflarca sağlanan veriler şunları içerebilir:
Kullanıcılar tarafından sağlanan geri bildirimler; sigorta veya finansal hizmet sağlayıcıları tarafından paylaşılan veriler; Pazarlama hizmeti sağlayıcıları ve halka açık kaynaklar tarafından paylaşılan veriler.

5 Veri Toplamanın Amacı ve Yasal Dayanağı

Veriler aşağıdaki ana sebepler nedeniyle toplanmaktadır:
Özelliklerimizi ve hizmetlerimizi sunabilmek;
Muvzillanın sağladığı hizmetlerin ve kullanıcılarının güvenlik, emniyet ve bütünlüğünü koruma;
Kullanıcılar arasında iletişim sağlama;
Pazarlamacılık;
Pazarlamacılık dışı iletişimler;
Yasal işlemler ve gereklilikler.

Kişisel verilerin işlenmesi meşru çıkarlarımızı ve haklarımızı korumak için gereklidir.

Eğer bir kullanıcı verilerinin belirli amaçlarla kullanılmasına izin vermişse (örnek olarak kullanıcıların Muvzilla web sitesine veya uygulamasına kayıt olmaları), Muvzilla, kişisel verileri, Muvzilla’nın başka bir hukuki dayanağı olmadığı veya böyle bir dayanağı gerektirmediği sürece, söz konusu rıza kapsamında ve buna dayanarak işleyecektir. Kullanıcı her zaman verilerin kullanılması rızasını geri çekebilir. Bu, onaylarını geri çekmeden önce gerçekleştirilen herhangi bir işlemin yasallığını etkilemeyecektir.

6 Alıcılar

Ticari faaliyetlerimiz sırasında, yasal olarak izin verildiği durumlarda kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşma hakkımız bulunmaktadır. Özellikle aşağıda sıralanan veri alıcılarıyla ilişki kurabiliriz:
Muvzilla’ya bağlı kuruluşlar;
Muvzilla hizmet sağlayıcıları, Gizililik Politikasında belirtilen firmalar ve diğer anlaşmalı taraflar ve Muvzilla’ya bağlı kuruluşlar (IT sağlayıcıları gibi);
Yasal yükümlülüklerimize uymak amacıyla üçüncü şahıslar;
Diğer kullanıcılar: Göndericinin ilk ismi, değerlendirmeler ve nakliye yapılacak mallar için alım ile gönderi konumu Nakliye Ortaklarıyla paylaşılabilir.
Nakliye ortağının adı, değerlendirmesi ve araç tipi göndericiyle paylaşılabilir;
Kamuoyuyla: Muvzilla websitesi veya Muvzilla sosyal medya hesapları gibi kullanıcılar tarafından halka açık platformlar aracılığıyla yapılmış olan yorumlar ve sorular halka açık şekilde sunulabilir;
Muvzilla hizmet sağlayıcıları ve iş ortakları ile: Bunlar, ödeme işleyicileri ve sağlayıcıları, sicil kontrolü ve kimlik doğrulama sağlayıcılarını (yalnızca Nakliye İş Ortakları için geçerlidir) ve Google’I, Google Haritalar’ın kullanımıyla bağlantılı olarak, içerebilir;
Muvzilla kişisel verileri üçüncü taraf bir kuruluşla paylaşması durumunda, geçerli hukuksal gerekliliklere uyulacağını temin eder. Yukarıda bahsedilen alıcılar İsviçre’ de veya İsviçre dışında hizmet sağlayıcısının Avrupa ve Amerika gibi Muvzilla Hizmet sağlayıcılarının yaşadığı konumlarda ikamet ediyor olabilir ( örnek olarak [Amazon (AWS için) ve JungleWorks (Clicl Labs) ( Nakliye yönetim platformları için))]. Verileri yeterli yasal veri koruması sağlamayan bir ülkeye aktarmamız durumunda, (i) mevcut uygun anlaşmalar veya (ii) belirli yasal istisnalara dayanarak yasaların gerektirdiği yeterli düzeyde koruma sağlayacağız. Bu durumlar şunlar olabilir (1) veri aktarımına izin verilmesi, (2) sözleşmelerin ifası, (3) yasal taleplerin işlenmesi, beyana dayalı tespiti, icrası ve infazı, (4) ağır basan bir kamu yararı, ( 5) kişisel verilerin kamuya açık olması veya (6) ilgili kişilerin bütünlüğünün korunması için gerekli olması.

7 Çerezler

Muvzilla, Web Sitelerinde Kullanıcının tarayıcısını veya cihazını tanımlamak için genellikle “Çerezler” ve buna benzer teknikler kullanmaktadır. Çerezler, Kullanıcının sabit diskinde, kullandıkları tarayıcıya göre saklanan ve belirli bilgilerin Çerezi ayarlayan tarafa (bu durumda Muvzilla) iletildiği küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, internet satışlarını daha kullanıcı dostu ve etkili hale getirmek ve Web Sitesi ziyaretçilerinin siteyi kullanma şekillerini analiz etmek için kullanılır.
Web Sitesi aşağıdaki geçici ve kalıcı Çerezleri kullanır: [cookiebot (çerezbotu) yerleştirme veya başka bir Çerez hizmetine bağlantı]

İsim Değer (dağılan kesir) Süre Açıklama
Kalıcı Çerezler, Çereze bağlı olarak değişebilen belirli bir süre sonunda otomatik olarak silinmektedir. Kullanıcılar istedikleri anda tarayıcılarının güvenlik sekmesinden çerezleri silebilirler. Geçici çerezler tarayıcı kapatıldığında otomatik olarak silinir. Bunlar, bir Kullanıcının tarayıcısının farklı isteklerinin ortak oturuma atanabileceği bir Oturum Kimliği saklar. Bu sayede kullanıcının bilgisayarı web sitesine tekrar giriş yapıldığında kullanıcıyı hatırlar. Oturum çerezleri oturum veya tarayıcı kapatıldığında silinmektedir.
Yürürlükteki yasalara uygun olarak, Muvzilla, bir Web Sitesinin işletilmesi için teknik olarak gerekliyse Kullanıcının cihazında Çerezleri saklayabilir. Diğer Çerez türlerinin kullanımı için, Kullanıcının açılır ekranda ilgili alanlara tıklayarak Muvzilla’ya izin vermesi gerekmektedir. Kullanıcı, tarayıcı ayarlarını kendi isteğine göre ayarlayabilir ve örnek olarak, üçüncü taraf Çerezlerini veya tüm Çerezleri kabul etmeyi reddedebilir. Ancak Muvzilla, böyle bir durum söz konusu olduğunda kullanıcının Web Sitesinin tüm fonksiyonlarını kullanamayabileceğini belirtmek ister.

8 Google Analizleri Kullanımı

(1) Muvzilla Web Siteleri, Google Inc.’in (“Google”) bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Google Analytics, kullanıcıların bilgisayarında saklanan ve Web Sitesini kullanımlarının analiz edilmesini sağlayan “Çerezler” adlı metin dosyalarını kullanmaktadır. Muvzilla Web sitesinin kullanımı hakkında çerezler tarafından toplanan veriler ABD’de bulunan Google sunucularına gönderilir ve orada saklanır. Kullanıcının tarayıcısı tarafından Google Analytics çerçevesinde iletilen IP adresi, Google’dan alınan diğer verilerle birleştirilmez. Muvzilla, Web Sitesinde Google Analytics’e “anonymizeIP” kodunu da eklemiştir. Bu, bir kullanıcının IP adresinin saklanmasını garanti eder, böylece tüm veriler anonim olarak toplanır. Sadece istisna olan durumlarda tüm IP adresi ABD’de bulunan Google sunucularına gönderilir ve orada kısaltılır. (2) Google bu bilgileri, Web Sitesinin yöneticisi adına, kullanıcının Muvzilla Web Sitesini kullanımını değerlendirmek, Web Sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve Web Sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla bu kullanacaktır. Kullanıcılar, tarayıcı yazılımını ayarlayarak Çerezlerin saklanmasını engelleyebilir; ancak Muvzilla, bu durumda kullanıcının bu Web Sitesinin tüm fonksiyonlarını tam olarak kullanamayabileceğini belirtmek ister. (3) Kullanıcılar ayrıca, aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek, Çerez tarafından oluşturulan ve Web Sitesi (IP adresleri dahil) kullanımlarıyla ilgili verilerin Google’a toplanmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini engelleyebilir: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Tarayıcı eklentisine bir alternatif olarak, özellikle mobil cihazlardaki tarayıcılar için kullanıcılar [bağlantı] öğesini tıklayarak Google Analytics’in veri toplamasını engelleyebilir. (4) Muvzilla, Universal Analytics’in işlevleri de dahil olmak üzere Google Analytics’i kullanmaktadır. Universal Analytics, Muvzilla’nın birçok cihazda (Laptop veya tablet gibi cihazlardan ulaşım sağlandığında) sayfaları üzerinden yapılan aktiviteleri analiz edebilmesine yardımcı olur. Bu, bir User-ID’nin bir Kullanıcıya takma adla atanmasıyla mümkün olur. Böyle bir uygulama, örneğin bir Kullanıcı bir müşteri hesabına kaydolduğunda veya müşteri hesabında oturum açtığında yapılmaktadır. Fakat bu aşamada hiçbir kişisel bilgi Google’a aktarılmamaktadır. Universal Analytics, Google Analytics’e ek işlevler eklese bile, bu, bunun IP gizleme veya tarayıcı eklentisi gibi veri koruma önlemlerinin kısıtlanmasıyla alakalı olduğu anlamına gelmez. (5) Eğer bir kullanıcı, Google Analytics’in verilerini toplamasını engellemek istiyorsa, gelecekte Web Sitesini ziyaret ettiklerinde verilerinin toplanmasını önleyecek bir devre dışı bırakma Çerezi kullanmalıdır. Devre dışı bırakma çerezi sadece ayarlanan tarayıcı ve Web Sitesi için geçerli olup kullanılan cihazda bulunacaktır. Eğer bir kullanıcı cihazındaki çerezleri silerse, tekrar devre dışı bırakma çerezi ayarlamaları gerekmektedir.

9 Muvzilla’nın Sosyal Medyadaki Konumu

Muvzilla Web Sitelerinde kullanılan sosyal ağlardan (özellikle Facebook, Instagram, YouTube ve Twitter) gelen tüm eklentiler 2-tıklama yöntemi ile kurulmaktadır. Bu, ilgili eklentiler yalnızca bir kullanıcının, geçerli site sağlayıcısının simgesine tıkladığında etkinleştirildiği anlamına gelir. Muvzilla Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn ve Twitter sosyal ağlarını kullanmaktadır.

10 Veri Depolama Süresi

Aksi belirtilmediği sürece, Muvzilla kullanım verilerini veya diğer kişisel verileri ilgili kanunlara uymak şartıyla gerekli veya uygun gördüğü sürece veya işlendikleri amaçlar için gerekli gördüğü sürece saklamaktadır. Muvzilla, kullanıcı verilerini artık gerekli olmadığı durumda ve yasal olarak öngörülen azami saklama süresi sona erdikten sonra siler.

11 Veri Gizliliği

Muvzilla, veri güvenliğini sağlamak ve özellikle de kullanıcıların kişisel verilerini, veri aktarımı sırasında 3.tarafların eline geçmesinden korumak için günümüzün şartlarına uygun olarak teknolojik ve Teknik gelişmeleri takip etmektedir. Alınan önlemler teknolojinin mevcut durumuna göre ayarlanmıştır.

12 Kullanıcı Hakları

İlgili yasal gerekliliklerin yerine getirilmesine bağlı olarak, Kullanıcılar aşağıdaki haklara sahiptir:
Bilgi
Düzeltme
Silme
işleme kısıtlaması
Bildirim
Veri taşınabilirliği
Ayrıca Kullanıcıların, rızaları veya Muvzilla’nın meşru menfaatleri dayanağında very işlenmesine her zaman itiraz etme hakkı vardır. Bununla birlikte, Muvzilla’nın, belirli verileri depolamak veya işlemek zorunda olması durumunda, bunu yapmakta üstün bir menfaati varsa (buna başvurma yetkisi olduğu sürece) veya davalarda savunma maksadıyla buna ihtiyacı varsa kanunla öngörülen kısıtlamaları ileri sürme hakkını saklı tuttuğunu lütfen unutmayın. Bu tür hakların kullanılabilmesi için genellikle bir kullanıcının kimliğini açıkça kanıtlamasını gerekmektedir (örneğin, kimliğinin başka bir şekilde açık olmadığı veya doğrulanamadığı durumlarda kimlik kartının bir kopyası aracılığıyla). Bir Kullanıcı, haklarını ileri sürmek için yukarıda verilen adresten Muvzilla ile iletişime geçebilir. Bunlara ek olarak, kullanıcıların taleplerini mahkemeler yoluyla takip etme ve yetkili very koruma makamına bildirme hakları vardır. İsviçre’de bulunan yetkili very koruma makamı Federal Veri Koruma ve Bilgi Müdürüdür (http://www.edoeb.admin.ch).

13 Konum Bilgisi

Muvzilla acentesi olarak çalışabilmek için, Muvzilla Hizmetleri üzerinden mobil cihazları, tarayıcıları veya platformları kullanarak, Muvzilla’nın konum hizmetlerine erişimine izin verilmesi gerekmektedir. Cihazınızda arka planda veya aktif olarak çalışan Muvzilla uygulaması aracılığıyla kesin konum verilerinizi toplayabiliriz. Tahmini lokasyonunuza aynı zamanda IP adresinizden de erişebiliriz. Sizleri bölgenizde bulunan taşımacılık hizmetleri ile buluşturmak veya Konum bilgilerinizi, Muvzilla Hizmetleri aracılığıyla bir teslimata (“Teslimat” veya “Gelip Alım”) başladığınızda veya gerçekleştirdiğinizde tercih ettiğiniz bölge veya şehirde bulunduğunuzu doğrulamak, sizi bölgenizdeki teslimat fırsatları ile birleştirmek için kullanırız. ve Teslimatlarınızın ilerlemesini ve tamamlandığını takip edin. Konum takip özelliğini cihazınızda yada kullandığınız platform üzerinden veya uygulama üzerinde Muvzilla tarafından istek yollandığında açık hale getirebilirsiniz. Konum bilgilerini kullandığınız cihaz veya platform üzerinden kapalı konuma getirmeniz halinde, Muvzilla cihazınızdan kesin ve doğru konum bilgisi alamayacak ve bu sebeple bölgenizde bulunan taşımacılık tekliflerinden yararlanmanızı engelleyecektir.

14 Gizlilik Politikasında Değişiklik

Gizlilik politikasını herhangi bir zamanda bilgi vermeden değiştirme hakkına sahibiz. Güncel versiyon Web sitelerimizde paylaşılmış olandır. Versiyon: 14 Ocak 2021