Terms and Conditions

1 Taraflar

Bu Hüküm ve Koşullar (“H&C’ler”), aşağıdaki tarafların yasal statüsünü ve aralarındaki yasal ilişkiyi yönetmektedir: taraflardan biri Marble iVentures AG, CHE-424.751.702 (“Muvzilla”); bir diğeri ise ve işveren veya müşteri (“Gönderici”) ve nakliye hizmeti sağlayıcısı, acenta veya taşıyıcı (“Nakliye Ortağı”). Muvzilla (acente olarak) ve gönderici (işveren olarak) sözleşmeli bir anlaşmaya girerler. Ayrıca Muvzilla (asıl olarak) ve Taşımacılık Ortağı (acente olarak) bir sözleşme ilişkisine girer. Aksi belirtilmedikçe, Gönderici ile Taşıma Ortağı arasında herhangi bir sözleşme ilişkisi yoktur.

2 Sözleşmenin Yapılması ve Feshi

Muvzilla’ya ait olan bir uygulama veya web sitesine erişim yapıldığı veya kullanıldığı takdirde, gönderici ve nakliye ortağı arasında Hüküm ve Koşullar uyarınca, duruma göre, yasal olarak bağlayıcı bir ilişki oluşur. Taraflar arasındaki sözleşmeli ilişki ilgili hesabın kapatılmasıyla son bulur.

3 Uygulama kapsamı

Hüküm ve Koşullar, Muvzilla’nın sahip olduğu tüm web siteleri (her biri “Muvzilla Web Sitesi”, birlikte “Muvzilla Web Siteleri”), Muvzilla’nın sahip olduğu tüm uygulamalar (her biri “Muvzilla Uygulaması”, birlikte “Muvzilla Uygulamaları”) ve Muvzilla tarafından sağlanan diğer tüm hizmetler (birlikte Muvzilla Hizmetleri) için geçerlidir.

4 Hüküm ve Koşullarda Değişiklikler

Muvzilla hesap sahiplerini bilgilendirmeden, hüküm ve koşullarda ufak değişiklikler yapabilir. Değişiklikler, Muvzilla’nın bu tür güncellenmiş Hüküm ve Koşulları muvzilla.ch sitesinde yayınlamasıyla yürürlüğe girecektir. Hüküm ve Koşullarda yapılan büyük çaplı değişiklikler onay için kullanıcının hesaba girişinde karşısına çıkacaktır. Her halükarda beş (5) iş günü içerisinde Muvzilla’ya yazılı olarak herhangi bir itirazda bulunulmadığı takdirde güncellenen Şartlar kabul edilmiş sayılır.

5 Muvzilla Hizmetlerini Kullanma Hakkı

5.1 Kişisel Gereklilikler

Genel olarak, Muvzilla Hizmetleri, sınırsız fiil ehliyetine sahip tüm gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına açıktır.

5.2 İtiraz ve Deaktivasyon

Hakkı Muvzilla, gerekçe göstermeksizin hesap oluşturma isteklerini reddetme hakkını saklı tutar. Buna ek olarak, Muvzilla herhangi bir zamanda, hesapları bloke etme, hizmetleri kısıtlama veya nesnel sebepler göstererek kullanımlarını yasaklama hakkına sahiptir. Bu hüküm üzerinde nesnel nedenler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ş&K’lerin ihlalini içerir. Genel anlamıyla, küçük ihlallerde Hesap Sahibi uyarılacaktır.

6 Rekabet Etmeme Yükümlülüğü

Muvzilla Hizmetleri aracılığıyla bağlanan Gönderici ve Taşıma Ortağı, birbirleriyle Muvzilla’nın faaliyet alanı içinde taşıma hizmetlerinin sağlanması da dahil olmak üzere herhangi bir sözleşme ilişkisine giremezler. Muvzilla ile olan sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonraki altı (6) ay içerisinde, ne Gönderici ne de Taşıma Ortağı, Muvzilla’nın Göndericileri veya Taşıma Ortakları ile Muvzilla’nın faaliyet alanında bulunan taşıma hizmetlerinin sağlanmasını içeren sözleşmeye dayalı ilişkilere giremez. Gönderici veya Taşıma Ortağının rekabet etmeme yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda, ihlal eden taraf Muvzilla’ya her bir ihlal için 500 CHF tutarında tasfiye edilmiş tazminat ödeyecektir. Tazminat talep etme hakkı saklıdır. Tasfiye edilmiş zararların ödenmesi ve/veya zararlar için ek tazminat, ihlal eden tarafı rekabet etmeme yükümlülüğüne daha fazla uymaktan muaf tutmaz.

7 Muvzilla Hizmetlerini Kullanma Yükümlülüğü

Gönderici ve Taşıma Ortağı arasındaki iletişim Muvzilla üzerinden yapılmalıdır. Gönderici ve Taşıma Ortağı arasındaki doğrudan iletişim, Gönderici ve Taşıma Ortağı’nın talebi üzerine Muvzilla tarafından kabul edilmedikçe yasaktır. Gönderici veya Taşımacının iletişim kanalına ilişkin yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda, ihlal eden taraf Muvzilla’ya 100 CHF tutarında tasfiye edilmiş zararı ödeyecektir. Tazminat talep hakkı saklıdır. Tasfiye edilen zararın ödenmesi ve/veya ek zarar tazmini, ihlal edenin ek tazminat ödemesinde bulunması iletişim kanalına ilişkin yükümlülüğünü daha fazla yerine getirmesini engellemez. Muvzilla ile Hesap Sahibi arasındaki iletişim, prensip olarak Hesapta kayıtlı e-posta adresine e-posta, Hesapta kayıtlı cep telefonu numarasına kısa mesaj veya Muvzilla Hizmetleri üzerinden sohbet mesajları ile gerçekleşecektir. Bu iletişim kanalları aracılığıyla gönderilen bilgiler, Hesap Sahibi tarafından okunmuş kabul edilir ve bağlayıcı niteliktedir. Bu hükmün dikkate alınmamasından kaynaklanan dezavantajlar Hesap Sahibi tarafından karşılanacaktır.

8 Hasar Yönetimi

8.1 Teyit

Gönderici ve Nakliye Ortağı, Muvzilla Uygulamasında imzaları ile teslim edilecek veya teslim edilecek malların mükemmel durumda olduğunu teyit eder. Muvzilla Uygulamasında girilen bilgiler geçerlidir. Bu düzenlemenin dikkate alınmamasından kaynaklanan dezavantajlar, Taşıma Ortağı tarafından karşılanacaktır.

8.2 Münhasır

Haklar Hasar talepleri Muvzilla tarafından alınacak ve Muvzilla yazılı olarak kabul etmedikçe Gönderici ile Nakliye Ortağı arasında doğrudan temas kurulmayacaktır. Muvzilla’nın müdahalesi ve yazılı onayı olmaksızın bir hasar durumu ele alınırsa, Muvzilla, hasar talepleriyle ilgili her türlü yardımdan kaçınma hakkını saklı tutar.

8.3 Hasar Yönetimi Masrafı

Muvzilla, hasar taleplerinin yönetimi için ücret talep etme hakkını saklı tutar.

9 Gönderici ve Nakliye Ortağı İçin Hesap

Muvzilla, hasar taleplerinin yönetimi için ücret talep etme hakkını saklı tutar.

9.1 Hesap Kullanımı ve Yönetimi

Hesabın kullanımı ve yönetilmesi ücretsizdir.

9.2 Hesap Kullanımı ve Yönetimi Hesap

Sahibi, Muvzilla Hizmetlerini kullanmakla, madde 5.1 ve 15.1 veya 16.1’ya göre kişisel gereksinimleri karşıladığını ve Muvzilla Hizmetlerini kullanırken sağladığı tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu onaylamış olur. Muvzilla herhangi bir zamanda daha fazla bilgi talep etme hakkına sahiptir. Hesabın bütünlüğü ve tanımlanan bilgilerin doğruluğundan hesap sahibi sorumludur. Muvzilla bilgi eksikliği veya yanlışlığından kaynaklanan ek masrafları saatlik 150 CHF olarak ücretlendirecektir. Taksitlendirmeler ancak banka hesap bilgilerinin doğru bir şekilde girilmesi durumunda yapılabilecektir. 9.3 Hesap Aktivitelerinin Yükümlülüğü Hesap Sahibi, etkin kullanıcı ne olursa olsun, hesapta gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden sorumludur.

10 Veri

10.1 Veri Depolama

Hesap Sahibi, Hesaba ilişkin tüm Oturum açma verilerini güvenli bir şekilde muhafaza edecek ve bu Oturum açma bilgilerini üçüncü taraflara vermeyecektir.

10.2 Veri Kullanımı

Nakliye ortakları, Göndericiler veya taşımacılık siparişleri gibi Muvzilla Hizmetlerinin kullanımı sırasında alınan bilgiler, sadece Muvzilla Hizmetlerinden faydalanılırken kullanılabilir, gizlidir ve güvenli bir şekilde korunmalıdır. Özellikle, bu bilgiler reklam veya pazarlama araştırmaları için kullanılamaz veya üçüncü şahıslara aktarılamaz. Bu gizlilik yükümlülüğünün ihlali durumunda, ihlal eden taraf, Muvzilla’ya her bir ihlal için 500 CHF tutarında tasfiye edilmiş tazminat ödeyecektir. Tazminat talep etme hakkı saklıdır. Tasfiye edilmiş zararların ödenmesi ve/veya zararlar için ek tazminat, ihlal eden tarafı gizlilik yükümlülüğüne daha fazla uymaktan muaf tutmaz.

11 Gizlilik Politikası

Muvzilla’nın Hesap Sahiplerinin verilerini nasıl toplayıp paylaştığına [www.muvzilla.com/privacy] (“Gizlilik Politikası”) sayfasından ulaşabilirsiniz. Gizlilik Politikası, Muvzilla Hizmetlerinin her kullanımında geçerlidir. Gizlilik Politikası, Hüküm ve Koşullara tabidir. Hesap Sahibi, Gizlilik Politikası’nı ve Muvzilla’ya aktarılan kişisel bilgilerin Gizlilik Politikası’na istinaden Muvzilla tarafından kullanabileceğini kabul eder. Hüküm ve Koşullar, Hesap Sahibini Gizlilik Politikasının ilgili hükümlerine uymakla yükümlü kılar.

12 Oranlar ve Ücretler

Muvzilla Web Sitelerinde ve Muvzilla Uygulamalarında belirtilen oranlar ve ücretler geçerlidir. Farklı anlaşmaların ve fiyatların geçerli olabilmesi için yazılı olması gerekmektedir. Şartlar ve Koşullarda listelenen tüm fiyatlara KDV dahildir.

13 Yükümlülük

13.1 Genel

Muvzilla’nın ihmali, dolandırıcılık veya hileli yanlış beyan, kasıtlı hasar, ağır ihmal veya kanunen hariç tutulamayacak diğer herhangi bir sorumluluktan kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma sorumluluğuna tabi olarak veya bu H&K’lerde aksi belirtilmedikçe, bu H&K’lerle bağlantılı olarak maruz kalınan kayıplar ve doğrudan veya dolaylı yoldan oluşabilecek hasarlar için Muvzilla sorumlu tutulamaz. Muvzilla ayrıca ister sözleşmede bulunan, hakedilen, haksız fiil durumu olan (ihmal dahil) veya başka bir şekilde oluşan herhangi bir kullanım kaybından, işin kesintiye uğramasından, itibar kaybından, kar kaybından, veri kaybından veya bozulmasından, tahmin edilen tasarruf kaybından veya her türlü dolaylı, özel, tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz., Muvzilla, yanlış veya eksik bilgi aktarımı, yanlış işaretlenmiş mallar, malın alıcının talebi üzerine alıcının yerine teslim edilmesi ile ilgili olarak, malları gönderen tarafından sözlü veya yazılı olarak verilen yanlış veya özel siparişlerden yada gönderen isteklerinden kaynaklı hasarlardan vb.sorumlu değildir. Muvzilla platformu üzerinde yapılan yanlış taşıma siparişlerinden ortaya çıkan tüm ilgili riskler, malları Gönderenin sorumluluğundadır.

13.2 Muvzilla Hizmetlerinin İşlevselliği

Muvzilla içerik ve zaman açısından Muvzilla hizmetlerinin sınırsız işlevselliğini garanti etmez. Muvzilla, herhangi bir zamanda Muvzilla Hizmetlerinin işlevselliğini bakım amacıyla geçici olarak kısıtlama veya hizmet dışı bırakma hakkını saklı tutar.

13.3 İnceleme Yükümlülüğü Olmaması

Muvzilla, nakliye siparişlerinin içeriğini veya hesapta verilen bilgileri kontrol etmekle yükümlü değildir ve hesap sahibi tarafından verilen eksik veya yanlış bilgilerden sorumlu değildir.

14 Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yetkisi

Bu Hüküm ve Koşullar ve bunlardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir ihtilaf veya iddia, kanunlar ihtilafı kuralları ve Mal Satışına İlişkin Viyana Sözleşmesi hükümleri hariç tutularak, İsviçre Kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. İşbu Şartlar ve Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir ihtilaf konusunda Taraflar, İsviçre’nin Zürih kentindeki olağan mahkemelerin ve Muvzilla’nın seçimine bağlı olarak Hesap Sahibinin ikametgahındaki olağan mahkemelerin yargı yetkisini gayrikabili rücu olarak kabul ederler.

15 Göndericiler İçin Diğer Şartlar

15.1 Kişisel İstekler

Gönderen, İsviçre’de ikamet eden veya yaşayan, sınırsız fiil ehliyetine sahip herhangi bir gerçek veya tüzel kişi olabilir.

15.2 Kargo için Gereksinimler

Gönderici, siparişin iletildiği andan teslim aldığı ana kadar içeriği, paketleme, etiketleme ve yükleme ekipmanları dahil olmak üzere kargo üzerinde tasarruf hakkına sahip olmalıdır. Aşağıdaki malların gönderilmesine izin verilmemektedir: hayvanlar; hırsızlık veya çalınma riski yüksek olan eşyalar (nakit, değerli takılar veya değerli tablolar v.b.); Diğer sebeplerden ötürü araç ile taşınması uygun olmayan eşyalar; Patlayıcı malzeme bulunduran veya patlayıcı olan eşyalar (tehlike sınıfı 1 olan mallar)

15.3 Nakliye Siparişlerinin Sisteme

Girilmesi Nakliye ve taşımacılık hizmetleri için verilecek siparişler Muvzilla Web sitesi veya Muvzilla uygulaması üzerinden yapılmalıdır. Taşımacılık ortağı ile bu kanallar haricinde iletişim kurmak ve özellikle sipariş vermek yasaktır. Şartlara veya yasalara aykırı, belirsiz bir şekilde formüle edilmiş, sektördeki alışılagelmiş uygulamalara uymayan veya kötü niyetle yapılan bireysel taşımacılık ve nakliye siparişleri, Muvzilla tarafından her zaman uyarlanabilir veya iptal edilebilir. Bundan doğabilecek olumsuzluklardan Muvzilla sorumlu tutulamaz.

15.4 Taşıma Talimatlarına İlişkin Bilgiler

15.4.1 Genel

Gönderici, Muvzilla Web Sitesinde veya Muvzilla Uygulamasında talep edildiği şekilde taşınma veya nakliye siparişiyle ilgili; taşınmak için ihtiyaç duyulan insan gücü, ambalaj, ağırlık, kütle, içerik ve paketlerin istiflenebilirliği ve teslimat süresi gibi tüm bilgileri sağlayacaktır. Özel gönderiler söz konusu olduğunda, özellikle eşyanın değerinin detaylarını (değerli paketler söz konusu olduğunda), kırılabilir, bozulabilir veya başka şekilde hassas paketlere ilişkin bilgileri ve tehlikeli maddelere ilişkin bilgileri de içerebilir. Yukarıdaki bilgilerdeki eksikliklerden veya yanlışlıklardan kaynaklanan Gönderici, Taşıma Ortağı ve/veya alıcı için ortaya çıkabilecek dezavantajlar veya hasarlar Gönderici tarafından karşılanacaktır. Özellikle, taşınmak için gereken insan gücü sayısına ilişkin bilgilerin doğru olması gerekmektedir. Aksi takdirde, Nakliye Ortağı kargonun teslim alınmasını reddedebilir ve Madde 15.10’da tanımlandığı şekilde tam Nakliye Ücretini talep edebilir veya ek insan gücü kullanabilir ve oluşan masrafları Göndericiden tahsil edebilir. Muvzilla, iletilen nakliye siparişerini düzenleme ve ortaya çıkan masrafları Göndericiden tahsil etme hakkını saklı tutar.

15.4.2 Ağırlık

Ağırlık, yükleme ekipmanı ve ambalajı içeren brüt ağırlığa göre hesaplanır.

15.4.3 Bir çok Alım ve/veya Teslimat Konumları

Eğer birden fazla alım ve/veya teslimat noktası varsa, bu noktaların her biri ayrı birer alım ve/veya teslimat noktası olarak Kabul edilir ve tek bir taşımacılık siparişi olarak sisteme girilmelidir.

15.4.4 Tehlikeli Maddeler

Tehlikeli veya ahlaksız yüklerin taşınması yasal olarak yasaktır. Muvzilla bu tür sipariş isteklerini reddetme ve alakalı otoriteleri haberdar etme haklarını saklı tutar. Bu olaydan ötürü doğabilecek tüm kayıplar ve hasarlar gönderici tarafından ödenecektir.

15.5 Kargonun Saklanması ve Teslim Alma Noktası

Kargoların zamanında ve erişilebilir bir alanda bulundurulması göndericinin sorumluluğu altındadır. Muvzilla Hizmetlerinde belirtilen şekilde, Göndericinin tesisine varış anından itibaren Taşıma Ortakları tarafından talep edilen makul süre ücretsizdir. Makul sürenin aşılması halinde, Gönderici’den Muvzilla Hizmetlerinde belirtilen dakika başına ücret alınabilir. Göndericinin sorumlu olduğu nedenlerle Taşıma Ortağı tarafından tahsilatın imkansız olması durumunda, yapılan ek masrafların masrafları Gönderici tarafından karşılanacaktır.

15.6 Kargonun Teslimat Yerinde Alınması

Kargoların zamanında ve erişilebilir bir alanda bulundurulması ve teslim alınması göndericinin sorumluluğu altındadır. Fazla harcamalar Madde 15.5’e göre hesaplanır. Erişim yolunun teslimat aracıyla nakliyeye uygun olması ve bina yapısının bu teslimatın yapılmasına izin vermesi (Kapı genişliği ve merdiven v.b.) gibi bilgiler nakliye siparişinde verilen bilgilerle uyuşuyor olmalıdır. Erişim yolunun teslimat aracı ile nakliyeye uygun olması ve bina yapısının bu teslimata izin vermesi (kapı boyutu ve merdiven) şartıyla, nakliye siparişinde belirtilen yere teslimat yapılır. Yukarıdaki şartların sağlanıp sağlanmadığını zamanında açıklamak, sağlanmıyorsa Muvzilla’yı zamanında bilgilendirmek Göndericinin sorumluluğundadır. Teslimat için ek yardım gerekiyorsa (örn. cephe asansörü) veya erişim zorsa (örn. uzun yürüme mesafeleri nedeniyle), Gönderici Muvzilla’yı zamanında bilgilendirmelidir. Alıcının sorumlu olduğu nedenlerle Taşıma Ortağı tarafından teslimatın imkansız olması durumunda, Gönderen yapılan ek masrafları karşılayacaktır.

15.7 Gönderici tarafından nakliye siparişlerinin iptali

15.7.1 Mobilya Teslimatlarının İptali

Sisteme iletilen bir taşıma siparişi, planlanan teslim alma zamanından 48 saat öncesine kadar veya taşıma emri bir nakliye ortağı tarafından kabul edilene kadar (hangisi daha önce gerçekleşirse) ücretsiz olarak iptal edilebilir. Ardından, kredi kartınızdan veya dijital cüzdanınızdan ilgili taşıma ücretinin %50’si tahsil edilecektir. Nakliye ortağı, nakliye siparişini yerine getirmeye çalışacaktır, fakat nakliye ortağı veya Muvzilla’nın kontrolü dışında gelişen nedenlerle bu gerçekleştiremezse, kredi kartınızdan veya hesabınızdan ilgili nakliye ücretinin %100’ü tahsil edilecektir.

15.7.2 Ulusal sınır dışı kararlarının iptali

Müşteri, devam etmekte olan bir nakliyeyi, bundan kaynaklanan tüm ek masrafların tam olarak karşılanması karşılığında yeniden planlama hakkına sahiptir. Eğer müşteri tarafından herhangi bir iptal yapılacaksa yazılı olarak bildirilmelidir. Planlanan taşınmadan önceki 14 takvim günü içinde yapılan iptallerde %30, 48 saat içinde yapılan iptallerde ise %80 tasfiye tazminatı olarak ödenir. Taşıyıcının daha büyük bir zarar ispat etmesi durumunda, bu da tazmin edilir.

15.7.3 Uluslararası Nakliyat Siparişlerinin İptali

Müşteri, devam etmekte olan bir taşımayı, bundan kaynaklanan tüm ek masrafların tam olarak karşılanması karşılığında yeniden planlama hakkına sahiptir. Müşteri tarafından herhangi bir iptal yazılı olarak yapılmalıdır. Planlanan taşınmadan önceki 14 takvim günü içinde yapılan iptallerde %30’u, 48 saat içinde yapılan iptallerde ise %80’i tasfiye tazminatı olarak ödenir. Taşıyıcı daha büyük bir zararı ispat ederse, bu da tazmin edilir.

15.8 Yükümlülük

Muvzilla, eşyanın tabiatından veya eşyanın kusurundan veya talimatından kaynaklanmışsa, eşyanın kaybolmasından, tahribatından (kısmen veya tamamen) ve/veya zarar görmesinden ve gecikmesinden gönderen veya alıcı veya Nakliye Ortağı tarafından kaçınılamayan koşullardan kaynaklanmış kusurlardan sorumlu tutulamaz. Muvzilla yalnızca azami 500 CHF’ye kadar olan kayıp, tahribat (tamamen veya kısmen) ve/veya malın zarar görmesinden sorumlu tutulabilecektir. Gecikme durumunda, sorumluluk, nakliye fiyatının maksimum %25’ine kadar, ve ancak maksimum 500 CHF’ye kadar mallara verilen hasarla sınırlıdır. Muvzilla, Gönderici tarafından yanlış verilen veya hatalı / eksik veriler sebebiyle oluşabilicek siparişler için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Gönderici veya alıcının kargonun alınması veya teslimi için özel talimat vermesi durumunda Muvzilla, mal kaybı, gecikme vb. Sonucu oluşabilecek zararları reddeder ve doğacak tüm masrafları Göndericiden tahsil etme hakkını saklı tutar.

15.9 Tazminat

Nakliye Ortağı, Muvzilla’yı, herhangi bir yükümlülük, kayıp, iddia veya giderden, makul avukatlık ücretleri ve giderleri de dahil olmak üzere, Göndericinin Ş&K’ları ihlali, üçüncü şahısların haklarını ihlali veya/ Muvzilla Hizmetlerini kullanması sonucu oluşabilecek her türlü sorumluluktan tazmin etmeyi, savunmayı ve masun tutmayı Kabul eder.

15.10 Nakliye Fiyatı ve Ödeme

Nakliye ücreti, Gönderici tarafından nakliye siparişine ilişkin olarak sağlanan bilgilere ve Muvzilla İnternet Sitelerinde ve Muvzilla Uygulamasında belirtilen KDV dahil oran ve ücretlere (“Nakliye Fiyatı”) göre hesaplanır. Kargoya ilişkin bilgilerin hatalı olması durumunda Muvzilla, Göndericiye danışmadan yapılan ek masraf kapsamında taşımacılık siparişini düzenleme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Masrafların ödemesi kredi kartı veya dijital cüzdan (Apple Pay, Google Pay veya Paypall gibi) ile gerçekleştirilir. Gönderici nakliye siparişini verdikten sonra kredi kartı veya dijital cüzdan bilgilerini sağlamalıdır. Muvzilla, kullanılan kredi kartı veya dijital cüzdan hesabına Taşıma Bedeli tutarında geçici bloke koyacaktır. Gönderici ve Nakliye Ortağı tarafından nakliye siparişinin gerçekleştirildiğinin doğrulanmasının ardından, Gönderen, Nakliye Ortağına ek bir bahşiş ödemeyi seçebilir ve kullanılan kredi kartı veya dijital cüzdandan toplam tutar olan Nakliye Fiyatı, herhangi bir Bahşiş ve talep edilen herhangi bir ek hizmet için ücretler tahsil edilecektir. Tüm ödemeler Muvzilla hizmetleri üzerinden yapılmalıdır. Göndericiden taşımacılık ortağına yapılacak direkt ödemeler, Muvzilla’nın Taşımacılık Ortağı ve gönderici tarafından yapılacak direkt ödeme talebini Kabul etmesi durumu haricinde yasaktır. Kredi kartının veya dijital cüzdanın reddedilmesi durumunda Muvzilla siparişi iptal edebilir.

16 Taşımacılık Ortakları İçin Diğer Şartlar

16.1 Kişisel İstekler

Nakliye Ortağı, İsviçre’de ikamet eden, Federal Ulaştırma Dairesi (FOT) tarafından verilen karayolu taşımacılığı iznine sahip ve ilgili yasal gereklilikleri yerine getiren herhangi bir tüzel kişi olabilir. Nakliye Ortağı tüm yasak yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Buna ek olarak, Nakliye Ortağı, olağan ve uygun miktarda bir teminat tutarı ile bir taşıyıcının mali sorumluluk sigortasını yaptırmakla yükümlüdür.

16.2.1 Nakliye Siparişlerinin Kabulü

Nakliye ortağı, Taşımacılık siparişlerini Muvzilla Web sitesi üzerinden (“Muvzilla Web sitesi Paneli”), Nakliye Ortakları için olan Muvzilla Uygulamasından (“Muvzilla Yönetici Uygulaması”) veya Sürücüler için olan Muvzilla Uygulaması (“Muvzilla Acente Uygulaması”) üzerinden Kabul eder. Yanlışlıkla Kabul edilmiş olan Taşımacılık siparişleri hakkında yazılı olarak ivedi şekilde Muvzilla ile iletişime geçilmelidir. Muvzilla, Taşıma Ortakları tarafından kabul edilebilecek herhangi bir taşıma siparişi sayısını garanti etmez.

16.2.2 Özenli Taşımacılık Görevi

Nakliye ortağı, taşımacılık siparişini Kabul ederek, kargoya ve taşınan mallara sorumlu olduğu bütün Teknik ve hukuki yükümlülükler gereği gerekli özeni göstereceğini Kabul eder. Bu hükmün ihlali, ücret ve tazminat hakkının kaybına yol açabilir.

16.2.3 Kontrol

Nakliye Ortağı, malları teslim alırken kusurlara karşı kontrol edecek ve eğer varsa bu kusurları Muvzilla Web Sitesi Kontrol Paneli, Muvzilla Yönetici Uygulaması veya Muvzilla Acente Uygulamasına kaydedecektir. Gönderici bu tutanağı imzalayacaktır.

16.2.4 Ödeme Yapılmaması

Muvzilla madde 16.2’nin kapsamındaki yükümlülüklere uygun yerine getirilmeyen taşımacılık hizmetleri için herhangi bir ücret ödemez.

16.2.5 Özel Sigorta

Nakliye Ortağı, özel sigorta gerektiren bir nakliye siparişini kabul ederse, zamanında bu sigortayı yaptırmakla yükümlüdür. Sigortanın yapılmaması durumunda, Taşıma Ortağı tamamen sorumlu sayılmaktadır. Muvzilla her halükarda bu konudan sorumlu tutulamaz.

16.2.6 Taşeron Sözleşmesi

Yapmak Taşımacılık siparişini üçüncü taraflara taşerona vermek yasaktır. Bu maddenin ihlali durumunda, Taşıma Ortağı ilgili taşımacılık siparişinin ücretine ilişkin olan hakkını kaybeder. Muvzilla’nın tazminat talep etme hakkı saklıdır.

16.2.7 Nakliye Siparişlerinin İptali

Muvzilla herhangi bir zamanda Taşımacılık Ortağı tarafından Kabul edilen nakliye siparişlerini iptal edebilir. Yasaların izin verdiği ölçüde, Taşıma Ortağının ödeme alma hakkı yoktur.

16.2.8 Kargonun Alınmasına veya Kabulüne İtiraz

Edilmesi Kargonun , gönderilen konumdan veya gönderilecek konumdan teslim alınması veya kabulü reddedilir veya başka bir şekilde engellenirse, Nakliye Ortağı derhal Muvzilla ile iletişime geçmekle yükümlüdür.

16.2.9 Sadece Talimatlara Göre Teslimat

Nakliye ortağı kargoyu, sadece taşımacılık siparişinde verilen talimatlara göre gönderim yerine bırakmakla yükümlüdür. Ayrıca, Nakliye ortağı kargoyu taşımacılık siparişinde belirtilmeyen kişi veya kişilere teslim edemez. Nakliye Ortağı bu maddeye uymaması durumunda, yükün kayıp veya hasarından tamamen sorumlu olacaktır.

16.3 Nakliye Ortağı Tarafından Taşımacılık Siparişlerinin İptali

Nakliye Ortağı, Muvzilla Hizmetleri aracılığıyla nakliye siparişlerini teslim alma saatine 48 saat kalana kadar ücretsiz olarak iptal edebilir. Teslim alma saatine 48 saatten daha az bir süre kala iptal gerçekleşmesi durumunda Muvzilla, iptal edilen taşıma siparişi başına 50 CHF iptal ücreti alacaktır. Ek olarak, iptal nedeniyle ortaya çıkan tüm ek masraflar için Nakliye Ortağı ücretlendirilecektir.

16.4 Taşıma Ücreti ve Taahhüt

16.4.1 Nakliye Masrafının Hesaplanması

Nakliye masrafı gönderici tarafından taşımacılık siparişinde girilen bilgilere gre hesaplanır. Bu bilginin doğru olmaması durumunda, Nakliye Ortağı doğru bilgileri Muvzilla websitesi panelinden, Muvzilla Yönetici Uygulamasından veya Muvzilla Acente Uygulamasından doğru bir şekilde girmelidir. Muvzilla Websitesi Paneli, Muvzilla Yönetici Uygulaması veya Muvzilla Acente Uygulamasında belirtilmeyen ek harcamalar için tazminat hariçtir. Taşıma emrinde yapılan, doğru olmayan ve daha yüksek bir ücrete yol açabilecek herhangi bir yanlış beyan yasaktır ve Muvzilla’nın cezai işlem yapma hakkı saklıdır.

16.4.2 Ücretlendirme

Ücret, Taşıma Ortağının hak kazandığı tüm nakit yardımları içermektedir. Taşıma siparişinde girilen taşıma fiyatının hesaplandığı kargo miktarına ilişkin bilgiler bağlayıcı olmadığından Muvzilla Web Sitesi Kontrol Paneli, Muvzilla Yönetici Uygulaması veya Muvzilla Acente Uygulaması’nda belirtilen ücret, referans içindir ve bağlayıcılığı yoktur. Muvzilla Web sitesi paneli, Muvzilla Yönetici Uygulaması veya Muvzilla Acente Uygulamasında belirtilen bilgilere dayalı olarak kesin ücret talep edilemez.

16.5 Sürücüler

16.5.1 Sorumluluk

Taşıma Ortağı, taşıma emrini, Taşıma Ortağının yardımcı kişisi olarak hareket eden sürücüler aracılığıyla gerçekleştirebilir. Muvzilla Web sitesi paneli, Muvzilla Yönetici Uygulaması veya Muvzilla Acente Uygulamalarından alınan taşımacılık siparişleri ve kullanımı ile ilgili olarak sürücülerin seçimi, eğitimi ve denetimi ile kendilerinden istenen tüm yasal yükümlülüklere uyum sorumluluğu , Taşıma Ortağı’na aittir. Taşıma Ortağı, sürücüleri tarafından genel olarak bu Şartlar ve Koşulların ve özel olarak Madde 16.5’in ihlalinden kaynaklanan tüm zararlardan sorumludur.

16.5.2 Sürücü Profili Oluşturma ve Muvzilla Sürücü Uygulamasını Kullanma Zorunluluğu

Her sürücünün Muvzilla Sürücü Uygulamasında hesap oluşturmasıi Uygulamada belirtilenlere göre profil fotoğrafı eklemesi ve Muvzilla platformu üzerinden gerçekleştirilen tüm taşımacılık işlemleri için bu profili kullanması zorunludur. Bir taşımacılık işlemi, Muvzilla Uygulaması olmadan veya yetersiz kullanılarak gerçekleştirilirse, Nakliye Ortağı, ilgili taşıma siparişi için ücret alma hakkını kaybeder.

16.5.3 Mobil Bağlantı

Muvzilla Uygulamasının kurulu olduğu cihaz, nakliye veya taşımacılık için sipariş verildiği sırada internete bağlı olmalıdır.

16.6 Yükümlülük

Malların kaybolması, tahribi (tamamen veya kısmen) ve/veya hasar durumunda, Nakliye Ortağı taşınan malların değeri kadar sorumlu olacaktır. Ek olarak, Malların kaybolması, tahrip olması (tamamen veya kısmen) ve/veya hasar görmesi nedeniyle Muvzilla’nın maruz kalacağı tüm masraflardan Nakliye Ortağı sorumlu olacaktır. Nakliye Ortağı, kaybın veya tahribatın malların doğal durumundan, Gönderenin veya alıcının bir hatasından / talimatından veya bir Nakliye Ortağının titizliği tarafından önlenemeyen koşullardan kaynaklandığını ispat edebilirse hasardan sorumlu tutulamaz. Muvzilla, Nakliye Ortağının sorumlu olduğu teslim alma veya teslim tarihlerine uyulmaması durumunda, kusurlu Taşıma Ortağının ücretini taşıma bedelinin en az %25’i oranında azaltma hakkını saklı tutar. Muvzilla’nın tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır ve yasal düzenlemelere uyulmasından Nakliye Ortağı sorumludur.

16.7 Tazminat

Nakliye Ortağı, Muvzilla’yı, herhangi bir yükümlülük, kayıp, iddia veya giderden, makul avukatlık ücretleri ve giderleri de dahil olmak üzere, Taşıma Ortağı’nın Ş&K’ları ihlali, üçüncü şahısların haklarını ihlali veya/ Muvzilla Hizmetlerini kullanması sonucu oluşabilecek her türlü sorumluluktan tazmin etmeyi, savunmayı ve masun tutmayı Kabul eder.